Κείμενο: Νίκος Κακαγιάς
Φωτογραφία Εξώφυλλου: Χάρης Πουρουζίδης
Λήψη/Επεξεργασία Βίντεο: Χάρης Πουρουζίδης