Επιλογή θέματος: Χάρης Πουρουζίδης
Η πρώτη θεματική ενότητα της Pixelscape είναι “κόκκινη φωτιά”.
Το θέμα είναι το κόκκινο και όπου αυτό μπορεί
να βρεθεί η να δημιουργηθεί. Πιάσε κόκκινο που λεμε!

Χάρης Πουρουζίδης

Αλέξιος Αλιγιάννης

Ρένος Κωστόπουλος

Δημοσθένης Σεϊταρίδης

Νίκος Κακαγιάς

Σωτήρης Τζουμέρκας

Γιώργος Τζημαγιώργης

Ευτύχης Τσαουσίδης

Δάνης Παπαγιαννούλης

Παντελής Αϊναλής